Kayıtlar

SIĞIRCILIK Ocak-Şubat Aylarında Yapılacaklar (Takvim)

  Ocak-Şubat Kış şartları ağırlaştığından dolayı ahır içi nem, sıcaklık ve havalandırma koşullarına dikkat edilmeli, ahırların havalandırılmasına ve temizliğine her zaman olduğu gibi itina gösterilmelidir. Aşırı soğuk ve buzlu sular hayvanlara verilmemelidir. Açıkta yapılan yetiştiricilik sistemlerinde hayvanların tüketecekleri yem miktarı veya besin madde içerikleri yavaş yavaş artırılır. Hayvanların cereyan ve aşırı yağışlara maruz kalmaları engellenmelidir. İlkbaharda gebe kalmış ve doğumu yaklaşan hayvanların bakımına ve beslenmelerine dikkat edilmeli, gebeliğin son 3-4 haftasında özellikle yoğun yemlerle (100 kg canlı ağırlığa karşılık günde 1-1.5 kg yoğun yem tüketmeli) yemleme yapmak gerekmektedir.

Sığırcılık Mart Nisan aylarında Yapılacaklar (Takvim)

Sığırcılık Mayıs Haziran Aylarında Yapılacaklar (Takvim)

Sığırcılık Temmuz Ağustos da yapılacaklar (Takvim)

Sığırcılık Eylül Ekim de Yapılacaklar (Takvim)

Sığırcılık Kasım Aralık da Yapılacaklar (Takvim)

KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN ÖNEMİ VE SINIFLANDIRILMASI

KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİNİN ÖNEMİ VE SINIFLANDIRILMASI

ARICILIK VE TÜRLERİ

İsrail modeli sığırcılık süt ve besi hayvancılığı

TARIM MAKİNELERİ TEKNOLOJİLERİ TARIM MASASINDA

Süt sığırcılığı amacı kâr olan ekonomik bir faaliyet